bostan bozan

bostan bozan

Orobanche, Orobanchaceae.


bostan bozan için benzer kelimeler


bostan bozan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 's', 't', 'a', 'n', ' ', 'b', 'o', 'z', 'a', 'n', şeklindedir.
bostan bozan kelimesinin tersten yazılışı nazob natsob diziliminde gösterilir.