boşu boşuna

boşu boşuna

zf. Boşuna.


boşu boşuna için benzer kelimeler


boşu boşuna, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'u', ' ', 'b', 'o', 'ş', 'u', 'n', 'a', şeklindedir.
boşu boşuna kelimesinin tersten yazılışı anuşob uşob diziliminde gösterilir.