boşuna

boşuna

sf. 1. Boş, yararsız, gereksiz, beyhude, nafile: “Kapıldığı tüm fikirler saçma, kurduğu tüm hayaller boşunaydı.” -E. Şafak. 2. zf. Boş yere, yararsız yere, sebepsiz yere, gereksiz, boşu boşuna, beyhude, beyhude yere, nafile, tevekkeli: “Sağdan soldan rica etmişler, taşeronlar aramışlardı boşuna.” -A. Kulin.


boşuna

Boşuna, boş yere


boşuna

Boşuna, nafile


boşuna için benzer kelimeler


boşuna, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'u', 'n', 'a', şeklindedir.
boşuna kelimesinin tersten yazılışı anuşob diziliminde gösterilir.