boz at

boz at

1. Anadan babadan arabî ve kübeyl olmayan at. 2. Kızıl renkli at. 3. Kır at.


boz at için benzer kelimeler


boz at, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', ' ', 'a', 't', şeklindedir.
boz at kelimesinin tersten yazılışı ta zob diziliminde gösterilir.