BR ile başlayan kelimeler

BR ile başlayan veya başında BR olan kelimeler 351 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre BR ile başlayan kelimeler

25 harfli

Brachydanio nigrofasciata, Breusch-Pagan LM sınaması, Brochothrix thermosphacta, Brüksel Antlaşması Örgütü

24 harfli

Brachydanio albolineatus, Brachygobius xanthozonus, Brandt-Snedtecor yöntemi, Brest-Litovsk Antlaşması, Bretton Woods Konferansı, Breusch Godfrey sınaması, Breusch-Godfrey sınaması, Brutonagamaglobulinemisi, brüt birincil üretkenlik

23 harfli

Branchiomyces demigrans, Branchiomyces sanguinis, Brassica rapa var. rapa, Breitung-Meyer sınaması, Bretton Woods kurumları, Brezilya lekeli humması, Britten Dawidson modeli, bromodeoksiüridin, BUDR

22 harfli

Brazzaville Konferansı, Bretton Woods ikizleri, Breusch-Pagan sınaması, Brezilya Somali koyunu, Brinell sertlik deneyi, Brinell sertlik ölçeği, Britanya İmparatorluğu

21 harfli

Bretton Woods Sistemi, Brevibacterium linens, Brezilya orman çıbanı, Brinell sertlikölçeri, bronş toplardamarları, bronşiyal bez adenomu

20 harfli

Brachirus rubicundus, Bradypus tridactylus, brakignati inferiyor, brakignati superiyor, brakisefalik cücelik, Brevibacterium casei, Briand-Kellogg Paktı, Briggs logaritmaları, bromkrezol menekşesi, Brown devinim süreci, Brucella melitiensis, brüt birincil üretim

19 harfli

Brachydanio frankei, brankiojen organlar, bronkus prinsipalis, bronzlaşma sendromu, brugiyan filaryozis, Brunswick Bildirisi

18 harfli

Bradypus torquatus, Brandt`ın yarasası, branşiyal yarıklar, brazilian rosewood, Breusch tahmincisi, brezilya gül ağacı, bronkokontrüksiyon, bronşiyal yarıklar, Brüksel Antlaşması, Brüksel Konferansı, brüt kalkınma hızı

17 harfli

Brachydanio kerri, Brachydanio rerio, Brahmousin sığırı, brançit DNA testi, brankiojenik kist, brankiojenöz kist, branşiyal açıklık, Branta ruficollis, Brassica oleracea, Breitung sınaması, Briggs tersüsteli, Brillouin bölgesi, brisket hastalığı, bromotimol mavisi, bronkospazmolitik, bronkus trakealis, bronş genişletici, bronşiyal pnömoni, bronzlayan vernik, Brundtland Raporu, Bruney Sultanlığı, ...

16 harfli

Brachycephalidae, Bracket dizileri, bradzo hastalığı, braksi hastalığı, Brandt Raporları, branşiyal boşluk, branşiyal fistül, branşiyal odacık, branşiyal poşlar, branşiyokraniyum, Branta leucopsis, Braunvieh sığırı, Brejnev Doktrini, Brener çözeltisi, Brinell sertliği, bromfenol mavisi, bromokrezol moru, bromtimol mavisi, bronkodilatasyon, bronkojenik kist, bronkopnömonitis, ...

15 harfli

brankiyal delik, branşiyal çubuk, branşiyal delik, branşiyal kemer, branşiyal sepet, branşiyal sifon, Branta bernicla, brasdor sıkmanı, brasdor yoldamı, braşiantiklinal, Britanya Barışı, bromhidrik asit, bromourasil, BU, bronş papillomu, bronşiyal astım, bronşiyal sifon, Broyden yöntemi, Brunner bezleri, Brüksel yöntemi

14 harfli

Braford sığırı, Brahman sığırı, Brangus sığırı, branşiyal kist, braşisenklinal, bravais örgüsü, Brevibacterium, brifing vermek, Bronsted asidi, bronzlaştırmak, brovnsal davuş, Brown devinimi, Brown hareketi, Broyden ailesi, broyler besisi, Brucella canis, Bruchus lentis, Bruges Söylevi, Brugia pahangi, Brumpt yöntemi, Brunnerbezleri, ...

13 harfli

bradikininler, Brahma tavuğu, Branchiomikoz, Brandt Raporu, Branşiyomikoz, brany belgesi, brasidik asit, Bremen mavisi, Bremen yeşili, bridge cavity, brifing almak, brinzapeyniri, brom dericesi, bromfeniramin, bronkodilatör, bronkomikozis, bronkopnömoni, Bronsted bazı, bronş adenomu, bronşadenitis, bronşiyektazi, ...

12 harfli

Bradypodidae, brakidaktili, brakifalangi, brakisefalik, brandpeyniri, brankiojenik, brankiojenöz, Brassicaceae, bridge plate, Brie peyniri, Briga koyunu, briyantinsiz, bromodiyalon, bromokriptin, bromsalanlar, bromür iyonu, bronşektazis, bronşiektazi, brovn yolağı, Brown devimi, Brug filarya, ...

11 harfli

Brachiopoda, Brady Planı, Bragg açısı, brakisefali, brakiterapi, branda bezi, Brandenburg, bright tone, briketçilik, briketlemek, briyantinli, briyofitler, brom aseton, brom benzen, bromatoloji, bromik asit, bronkografi, bronkojenik, bronkolitik, bronkoskopi, bronkospazm, ...

10 harfli

Brachycera, bradikardi, bradikinin, braditelik, Bradybaena, Brahmanizm, Brahmanlık, brakignati, brakisefal, brakiyalis, Brezilyalı, bridge pin, briket yem, briketleme, bripeyniri, brodifakom, brokotriks, brometalin, bromheksin, bromhidrik, bromobutit, ...

9 harfli

Brachiura, branşiyal, brayt iği, bretilyum, briyantin, briyoloji, bromlu su, bromürler, bronşiyal, bronteyon, bruselloz, brüt faiz, Bryophyta

8 harfli

bradipnö, bradzoit, brakiyum, brakteol, branşiya, Brezilya, brigella, briketçi, Britanya, brom iği, bromasil, bromlama, bromofos, bromürlü, bronopol, bronşcuk, bronşçuk, bronşiol, broteyon, brovning, Brucella, ...

7 harfli

bracing, bradzot, Brahman, bredlik, brifing, brizbiz, brokoli, bronkus, bronşit, bronzit, broyler, Bryobia, Bryozoa

6 harfli

brabar, brahma, braket, brakte, branda, branit, bravvo, brebar, bregma, brevis, brezil, brıçka, bridge, briket, brişga, brokar, broker, broker, bromür, broşür, Brugia, ...

5 harfli

branş, bravo, briks, bronş, bronz, bröve

4 harfli

breş, briç, brik, brit, briz, brom, broş, bruh, brüt

3 harfli

bre

2 harfli

Br

Kelime Ara