İçinde BR geçen kelimeler

İçinde BR geçen kelimeler 1742 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BR geçen kelimeler

25 harfli

anulus fibrokartilagineus, arterya serebri rostralis, atların bulaşıcı bronşiti, Avustralya braford sığırı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, böbreğin yer değiştirmesi, Brachydanio nigrofasciata, Breusch-Pagan LM sınaması, Brochothrix thermosphacta, Brüksel Antlaşması Örgütü, Calandrella brachydactyla, Crenilabrus mediterraneus, Crenilabrus medîtteraneus, embriyo içi gövde boşluğu, fibroblâst büyüme faktörü, Geniş göğüslü bronz hindi, hipokalemik böbrek hasarı, hiyosin-n- azometilbromür, ibre birinden yana dönmek, intramembranöz kemikleşme, juvenil aponörotik fibrom, ...

24 harfli

arterya palpebra tersiya, arterya serebri kaudalis, böbrek tubulus asidozisi, Brachydanio albolineatus, Brachygobius xanthozonus, Brandt-Snedtecor yöntemi, Brest-Litovsk Antlaşması, Bretton Woods Konferansı, Breusch Godfrey sınaması, Breusch-Godfrey sınaması, Brutonagamaglobulinemisi, brüt birincil üretkenlik, burun ucu abraş nişaneli, ehl-i hibre, ehl-i vukuf, enfeksiyöz trakeobronşit, fabrikalar satış merkezi, fibrinli akciğer yangısı, fibrinöz akciğer yangısı, Hyphessobrycon callistus, intrakardiyak bradikardi, muskulus adduktor brevis, ...

23 harfli

anahtar teslimi fabrika, analjezik böbrek hasarı, Ancylostoma braziliense, Aphyocharax rubripinnis, arterya brakiyosefalika, arterya gastrika breves, böbrek üstü bezi kabuğu, Branchiomyces demigrans, Branchiomyces sanguinis, Brassica rapa var. rapa, Breitung-Meyer sınaması, Bretton Woods kurumları, Brezilya lekeli humması, Britten Dawidson modeli, bromodeoksiüridin, BUDR, “brown-séquard” yoldamı, Carcharhinus brevipinna, Chinchilla brevicaudata, discus intervertebralis, diskus intervertebralis, embriyolu pirinç kepeği, ...

22 harfli

arterya bronkoözofagea, arterya profunda braki, arterya serebri mediya, böbrek medulla nekrozu, böbrek osteodistrofisi, böbrek toplardamarları, böbrek üstçül ak çizik, böbrek-böbrekçil yanıt, böbrek-siğmıkçil yanıt, Brazzaville Konferansı, Bretton Woods ikizleri, Breusch-Pagan sınaması, Brezilya Somali koyunu, Brinell sertlik deneyi, Brinell sertlik ölçeği, Britanya İmparatorluğu, “broca” söyleyemezliği, buğday embriyo küspesi, bulaşıcı trakeobronşit, Cambridge ekonometrisi, dot-blot hibridizasyon, ...

21 harfli

Acantholabrus palloni, ahır gübresi (yanmış), akciğer habronemozisi, araknoit fibroblastom, böbrek işlev testleri, böbrek kabuğu nekrozu, böbrek yumacık yalımı, Bretton Woods Sistemi, Brevibacterium linens, Brezilya orman çıbanı, Brinell sertlikölçeri, “briquet” çom beldeği, bronş toplardamarları, bronşiyal bez adenomu, Certhia brachydactyla, erken embriyonik ölüm, fabrika teslimi fiyat, fibrinli lenfadenitis, fibrotik deri yangısı, filtre hibridizasyonu, galaktoserebrosidozis, ...

20 harfli

area kribroza sklera, Ascaris lumbricoides, avrılmak, (abrılmak), beyaz-alacalı böbrek, böbrek anjiyografisi, böbrek içi geri akış, böbrek sancısı kesen, böbrek sidik gölerim, böbrek üstü keseklem, Brachirus rubicundus, Bradypus tridactylus, brakignati inferiyor, brakignati superiyor, brakisefalik cücelik, “braquehaye” köngülü, Brevibacterium casei, Briand-Kellogg Paktı, Briggs logaritmaları, bromkrezol menekşesi, Brown devinim süreci, Brucella melitiensis, ...

19 harfli

Acanthobrama marmid, allı yeşilli kibrit, ampulla membranasea, arterya vertebralis, atriyal fibrilasyon, avenbrugger belgesi, “bastian-bruns” imi, Bezold-Brüche olayı, böbrek adenosarkomu, böbrek amiloidozisi, böbrek cisimcikleri, böbrek çanakçıkları, böbrek irinlenimcil, böbrek kan göleriği, Brachydanio frankei, brankiojen organlar, “brinton” sayrılığı, “briquet” kankıranı, bronkus prinsipalis, bronzlaşma sendromu, brugiyan filaryozis, ...

18 harfli

Accipiter brevipes, Amblyomma hebraeum, arterya brakiyalis, arterya serebralis, Bainbridgerefleksi, basit böbrek kisti, bıldırcın bronşiti, böbrek glikozürisi, böbrek hipoplazisi, böbrek piramitleri, Bradypus torquatus, Brandt`ın yarasası, branşiyal yarıklar, brazilian rosewood, Breusch tahmincisi, brezilya gül ağacı, “brodie” sayrılığı, bronkokontrüksiyon, bronşiyal yarıklar, “broussais” yolağı, Brüksel Antlaşması, ...

17 harfli

500 sayılı broşür, 522 sayılı broşür, abraşlık, [abreş], antibranşiyal zar, aponörotik fibrom, arbor bronkiyalis, arterya bronkalis, atreziya palpebra, böbrek atardamarı, böbrek displazisi, böbrek içi yalımı, böbrek infarktüsü, böbrek köfekeliği, böbrek üstü yalım, böbrek yetmezliği, Brachydanio kerri, Brachydanio rerio, Brahmousin sığırı, brançit DNA testi, brankiojenik kist, brankiojenöz kist, ...

16 harfli

adventif embriyo, Aeromonas sobria, aluminyum bromür, annulus fibrosus, antifebrin testi, astım bronşiyale, böbrek agenezisi, böbrek bükrümsel, böbrek büzüşmesi, böbrek çevre yağ, böbrek çöküntüsü, böbrek göletçiği, böbrek hastalığı, böbrek havuzcuğu, böbrek irinlenim, böbrek kursakçıl, böbrek liğenciği, böbrek raşitizmi, böbrek sütunları, böbrek üstü bezi, böbrek-kursakçıl, ...

15 harfli

500 nolu broşür, 522 nolu broşür, adenomiyofibrom, anulus fibrozus, Aphis brassicae, arterya serebri, avenbrugger imi, berilyum bromür, birincil böbrek, böbrek aynaşımı, böbrek börk uru, böbrek börkümsü, böbrek burtarım, böbrek çıkarımı, böbrek dikişlem, böbrek ektopisi, böbrek gölerimi, böbrek iskemisi, böbrek kanaması, böbrek kistleri, böbrek klirensi, ...

14 harfli

aboral membran, abrukaya almak, afibrinojenemi, Aphis brassica, arkus vertebra, at nalı böbrek, bayram tebriği, böbrek kurdçul, böbrek pelvisi, böbrek suvartı, böbrek tıkamaç, böbrek üstünsü, böbrek yangısı, böbrek yokluğu, böbrek yurdusu, Braford sığırı, Brahman sığırı, Brangus sığırı, branşiyal kist, braşisenklinal, bravais örgüsü, ...

13 harfli

Abramis brama, abraş oturmak, abraza gitmek, anuli fibrozi, area kribroza, Argas brumpti, bakteri gübre, balık gübresi, bazal membran, Bibrik koyunu, böbrek ağrısı, böbrek apsesi, Böbrek biçimi, böbrek debesi, böbrek düşümü, böbrek göbeği, böbrek irince, böbrek kabuğu, böbrek kesiti, böbrek taşçıl, böbrek üstçül, ...

12 harfli

abrahisefali, Abrak sığırı, abramis zonu, abraş kurmak, ahır gübresi, anjiyofibrom, ankadazabrak, asefalobrahi, benzilbromür, böbrek açımı, böbrek bilim, böbrek çevre, böbrek kurdu, böbrek ödemi, böbrek yazım, Bradypodidae, brakidaktili, brakifalangi, brakisefalik, brandpeyniri, brankiojenik, ...

11 harfli

abrak garüm, abrakadabra, abraş kilit, abraştırmak, abrozavanlı, akkase ebru, antebrakyum, antekabrien, arı kolibri, avertebrata, battal ebru, biyomembran, Boole cebri, böbrek ingi, böbrek taşı, böbrek üstü, böbrek yağı, böbrek zarı, böbrekçesel, Brachiopoda, Brady Planı, ...

10 harfli

antifebril, antifebrin, Aşağıobruk, Brachycera, bradikardi, bradikinin, braditelik, Bradybaena, Brahmanizm, Brahmanlık, brakignati, brakisefal, brakiyalis, Brezilyalı, bridge pin, briket yem, briketleme, bripeyniri, brodifakom, brokotriks, brometalin, ...

9 harfli

abrazonlu, ambroksol, ana bronş, böbrekçil, böbreksel, Brachiura, branşiyal, brayt iği, bretilyum, briyantin, briyoloji, bromlu su, bromürler, bronşiyal, bronteyon, bruselloz, brüt faiz, Bryophyta, Cebrailli, cebretmek, Cuterebra, ...

8 harfli

abraşmak, abrazyon, abrıkaya, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, Aldebran, böbrekçe, böbrekli, böbreksi, bradipnö, bradzoit, brakiyum, brakteol, branşiya, Brezilya, brigella, briketçi, Britanya, brom iği, ...

7 harfli

abramak, abraşan, abratan, abrodil, afebril, alabros, atebrin, bracing, bradzot, Brahman, bredlik, brifing, brizbiz, brokoli, bronkus, bronşit, bronzit, broyler, Bryobia, Bryozoa, Cebrail, ...

6 harfli

abracı, abrahi, abralı, abrama, abrıka, bebrat, bebrek, bobrow, bobruk, böbrek, brabar, brahma, braket, brakte, branda, branit, bravvo, brebar, bregma, brevis, brezil, ...

5 harfli

abrak, abran, abraş, abraz, abrél, abres, abrez, abrık, abrıl, abrış, abril, abris, abrol, abrul, Abruy, babra, branş, bravo, briks, bronş, bronz, ...

4 harfli

abra, abre, abrı, breş, briç, brik, brit, briz, brom, broş, bruh, brüt, ebre, ebri, ebru, IBRD, ibra, ibre, kebr, PSBR

3 harfli

bre, İBR

2 harfli

Br

Kelime Ara