buhağı

buhağı

Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir, demir köstek


buhağı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
buhağı kelimesinin tersten yazılışı ığahub diziliminde gösterilir.