buhah

buhah

Gerdan.


buhah

Boyun


buhah

Hançere ile çene arası


buhah

< ET buk: boyun, gerdan


buhah

Boyunda meydana gelen ve çene altında hissedilen şişmanlık ( < bukuk: boğazın iki yanında deri ile et arasında peyda olan et bezler. DLT.)


buhah, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'h', şeklindedir.
buhah kelimesinin tersten yazılışı hahub diziliminde gösterilir.