buhak

buhak

Gerdan.


buhak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'k', şeklindedir.
buhak kelimesinin tersten yazılışı kahub diziliminde gösterilir.