buhari

buhari

Baca.


buhari

1. bk. buharı-1. 2. Ocak başı.


buhari

< Ar. buhârî: tandır, ocak, soba vb. için baca


Buhari

Ordu ili, Bolaman bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


buhari, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'i', şeklindedir.
buhari kelimesinin tersten yazılışı irahub diziliminde gösterilir.