buharlaşmak

buharlaşmak

(nsz) 1. Buhar durumuna dönüşmek, buğulaşmak, tebahhur etmek. 2. mec. Yok olmak.


buharlaşmak

bk. buğulaşmak.


buharlaşmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
buharlaşmak kelimesinin tersten yazılışı kamşalrahub diziliminde gösterilir.