buharlaştırma

buharlaştırma

a. Buharlaştırmak işi.


buharlaştırma İng. evaporation

Bir sıvıyı gaz evreye geçirme işlemi.


buharlaştırma İng. evaporation

Bir sıvıyı ısı vererek buhara dönüştürme.


buharlaştırma İng. vaporization, volatilization

Bir sıvıyı veya bir katıyı buhar haline dönüştürme işlemi.


buharlaştırma İng. evaporation

Sıvı radyoaktif artıkların radyoaktif olmayan bileşenlerinin buharlaştırılması sonucu, geriye kalan yoğunlaştırılmış radyoaktif madde miktarının hacimce küçültülmesi.


buharlaştırma İng. vaporization

Herhangi bir bileşiğin içerisindeki sıvı bileşenlerinin uzaklaştırılmasıyla yoğunluğunun artırılması işlemi.


buharlaştırma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
buharlaştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşalrahub diziliminde gösterilir.