buhaylı

buhaylı

Baca


buhaylı

[ -> buharı -1]


buhaylı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'y', 'l', 'ı', şeklindedir.
buhaylı kelimesinin tersten yazılışı ılyahub diziliminde gösterilir.