bük toprağı

bük toprağı

Dere kenarındaki dolma topraklar.


bük toprağı için benzer kelimeler


bük toprağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'k', ' ', 't', 'o', 'p', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
bük toprağı kelimesinin tersten yazılışı ığarpot küb diziliminde gösterilir.