bülbül gibi şakımak

bülbül gibi şakımak

1) güzel sesle, neşeyle konuşmak; 2) mec. itiraf etmek.


bülbül gibi şakımak için benzer kelimeler


bülbül gibi şakımak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 'l', 'b', 'ü', 'l', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', ' ', 'ş', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
bülbül gibi şakımak kelimesinin tersten yazılışı kamıkaş ibig lüblüb diziliminde gösterilir.