bulutsu katman

bulutsu katman İng. buffy coat

Kanın santrifuj edilmesiyle eritrosit katmanı ve plazma arasında kalan lökosit katmanı.


bulutsu katman için benzer kelimeler


bulutsu katman, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'u', 't', 's', 'u', ' ', 'k', 'a', 't', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
bulutsu katman kelimesinin tersten yazılışı namtak ustulub diziliminde gösterilir.