buña uğramak

buña uğramak

Sıkıntıya düşmek, kederlenmek, bunalmak.


buña uğramak için benzer kelimeler


buña uğramak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'ñ', 'a', ' ', 'u', 'ğ', 'r', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
buña uğramak kelimesinin tersten yazılışı kamarğu añub diziliminde gösterilir.