bütçe denetimi

bütçe denetimi İng. budget control

Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının (yasal yerindelik, mali ve başarım açısından) Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi.


bütçe denetimi için benzer kelimeler


bütçe denetimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
bütçe denetimi kelimesinin tersten yazılışı imitened eçtüb diziliminde gösterilir.