akış denetimi

akış denetimi İng. flow control

akış denetimi için benzer kelimeler


akış denetimi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akış denetimi kelimesinin tersten yazılışı imitened şıka diziliminde gösterilir.