akış akış gitmek

akış akış gitmek

Akın akın, küme küme, toplu olarak gitmek.


akış akış gitmek için benzer kelimeler


akış akış gitmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
akış akış gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig şıka şıka diziliminde gösterilir.