akış aşağı

akış aşağı İng. downsteam

Bir akarsuyun ağız yönüne doğru olan bölümü. bk. akış yukarı.


akış aşağı İng. downstream
akış aşağı Fr. aval (en-)

(coğrafya)


akış aşağı İng. downstream

Bir akarsuyun, ağzına doğru olan yönü.


akış aşağı için benzer kelimeler


akış aşağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
akış aşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşa şıka diziliminde gösterilir.