akış

akış

a. 1. Akma işi. 2. Geçip gitme, sürüp gitme: Günlerin akışı. Olayların akışı. 3. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğasına uygun olarak gerçekleşme: “Metin aynı zamanda müziksel bir akış da içermektedir.” -A. Ağaoğlu. 4. Akın: “Meğer o akış da Rumeli topraklarında son istila hareketimizmiş.” -Y. K. Beyatlı.


akış

Köpek.


akış İng. flow
akış İng. run off

Yerçekimi ve eğim etkisiyle suların yeryüzü ya da yeraltındaki devinimi.


akış İng. flow

Akıcı özelliği olan özdek ya da erkenin yer değiştirme olayı.


akış Osm. cereyan

(coğrafya)


akış için benzer kelimeler


akış, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
akış kelimesinin tersten yazılışı şıka diziliminde gösterilir.