ağdalı akış

ağdalı akış İng. viscous flow

Akışkanın katmanları arasındaki sürtünme kuvveti yüzünden katmanların birbiri üzerinde kaydığı burgaçsız akış. bk. kaygan akış.


ağdalı akış için benzer kelimeler


ağdalı akış, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
ağdalı akış kelimesinin tersten yazılışı şıka ıladğa diziliminde gösterilir.