akış çalışması

akış çalışması İng. finishing rehearsals

Bir oyunun seyirci önüne çıkarılmadan önceki son evresini kapsayan çalışma. Bu çalışmada oyun baştan sona hiç ara vermeden alınır. Oynayıştaki ya da uygulayımdaki kusurlar oyunu keserek değil, oyun sonunda yönetmen tarafından belirtilir.


akış çalışması için benzer kelimeler


akış çalışması, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'a', 'l', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
akış çalışması kelimesinin tersten yazılışı ısamşılaç şıka diziliminde gösterilir.