buzağıların timpanisi

buzağıların timpanisi İng. tympania of calf

Buzağılarda sık görülen şirden ve/veya işkembede gaz birikmesiyle belirgin yetiştirme hastalığı.


buzağıların timpanisi için benzer kelimeler


buzağıların timpanisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 't', 'i', 'm', 'p', 'a', 'n', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
buzağıların timpanisi kelimesinin tersten yazılışı isinapmit nıralığazub diziliminde gösterilir.