buzakı

buzakı

bk. buzağu.


buzakı için benzer kelimeler


buzakı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
buzakı kelimesinin tersten yazılışı ıkazub diziliminde gösterilir.