buzsul çözümleme

buzsul çözümleme İng. crystal analysis

X-Işınları kırınımı ile bir buzsulu oluşturan öğeciklerin, üşerlerin ya da özdeciklerin uzay içindeki yerleşimlerini belirleyerek yapılarını aydınlatma yöntemi.


buzsul çözümleme için benzer kelimeler


buzsul çözümleme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 's', 'u', 'l', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
buzsul çözümleme kelimesinin tersten yazılışı emelmüzöç luszub diziliminde gösterilir.