buzsul izgeçizer

buzsul izgeçizer İng. crystal spectrograph

İzge verici gereç olarak kalsit gibi bir buzsul kullanan ve izge resimleri çekilmesine yarayan aygıt.


buzsul izgeçizer için benzer kelimeler


buzsul izgeçizer, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 's', 'u', 'l', ' ', 'i', 'z', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'r', şeklindedir.
buzsul izgeçizer kelimesinin tersten yazılışı reziçegzi luszub diziliminde gösterilir.