buzyalağı

buzyalağı İng. cirque

Yüksek dağlarda kalıcı kar ve buzulun birlikte oluşturduğu, arkası ve yanları dik, önü açık çember biçimli çukurluk.


buzyalağı İng. cirque

Yüksek dağlarda buzullarla kazılmış, dik çeperli, önünde bir eşik bulunan kazan biçimindeki derin oyuk.


buzyalağı için benzer kelimeler


buzyalağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'z', 'y', 'a', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
buzyalağı kelimesinin tersten yazılışı ığalayzub diziliminde gösterilir.