çağçizge yöntemi

çağçizge yöntemi İng. chronographic method

Halkbilim ürünleriyle olaylarının tarihsel kaynak, gelişim, evrim, yayılım, değişim ve öteki sorunlarını belirtmek ya da çözmek amacıyla başvurulan çizge yöntemi.


çağçizge yöntemi için benzer kelimeler


çağçizge yöntemi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'ğ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
çağçizge yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy egziçğaç diziliminde gösterilir.