abece yöntemi

abece yöntemi İng. alphabetic method, alphabet method

Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda sözcüklerin tanıtılmasına dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.


abece yöntemi için benzer kelimeler


abece yöntemi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'e', 'c', 'e', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
abece yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy eceba diziliminde gösterilir.