çakıllı değirmen

çakıllı değirmen İng. pebble mill

çakıllı değirmen için benzer kelimeler


çakıllı değirmen, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
çakıllı değirmen kelimesinin tersten yazılışı nemriğed ıllıkaç diziliminde gösterilir.