alt değirmen güçlü akar

alt değirmen güçlü akar

“kaynakları eski ve bol olan kuruluşlar sağlam ve verimli olur” anlamında kullanılan bir söz.


alt değirmen güçlü akar için benzer kelimeler


alt değirmen güçlü akar, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'm', 'e', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'ç', 'l', 'ü', ' ', 'a', 'k', 'a', 'r', şeklindedir.
alt değirmen güçlü akar kelimesinin tersten yazılışı raka ülçüg nemriğed tla diziliminde gösterilir.