akar akıllı

akar akıllı

İradesiz, dönek, duygusiyle hareket eden.


akar akıllı için benzer kelimeler


akar akıllı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', şeklindedir.
akar akıllı kelimesinin tersten yazılışı ıllıka raka diziliminde gösterilir.