çalgı orağı

çalgı orağı

a. Tırpan.


çalgı orağı için benzer kelimeler


çalgı orağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'l', 'g', 'ı', ' ', 'o', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çalgı orağı kelimesinin tersten yazılışı ığaro ıglaç diziliminde gösterilir.