nalbant orağı

nalbant orağı

Nalbantların hayvan tırnağını kesmekte kullandıkları âlet, sunturaç


nalbant orağı için benzer kelimeler


nalbant orağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'l', 'b', 'a', 'n', 't', ' ', 'o', 'r', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
nalbant orağı kelimesinin tersten yazılışı ığaro tnablan diziliminde gösterilir.