çapraz çatkı kirişi

çapraz çatkı kirişi İng. cruciform chassis member

İskelet kirişlerini bağlayan çapraz kirişler.


çapraz çatkı kirişi için benzer kelimeler


çapraz çatkı kirişi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'p', 'r', 'a', 'z', ' ', 'ç', 'a', 't', 'k', 'ı', ' ', 'k', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', şeklindedir.
çapraz çatkı kirişi kelimesinin tersten yazılışı işirik ıktaç zarpaç diziliminde gösterilir.