dizin kirişi gırılmak

dizin kirişi gırılmak

İyice yorulmak, hâlsiz kalmak


dizin kirişi gırılmak için benzer kelimeler


dizin kirişi gırılmak, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'k', 'i', 'r', 'i', 'ş', 'i', ' ', 'g', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dizin kirişi gırılmak kelimesinin tersten yazılışı kamlırıg işirik nizid diziliminde gösterilir.