çatlak izi

çatlak izi İng. crack pattern

Çatlakların, özel kimyasal yöntemlerle, gözlegörülebilirdurumagetirilen yüzeydeki izi.


çatlak izi için benzer kelimeler


çatlak izi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 't', 'l', 'a', 'k', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
çatlak izi kelimesinin tersten yazılışı izi kaltaç diziliminde gösterilir.