çayır amfizemi

çayır amfizemi İng. pasture emphysema

Sonbaharda ikinci ürün olarak yetişen, L-triptofan’dan zengin yeşil ve gür otların bulunduğu meralarda otlatılan et tipi sığırlarda şiddetli solunum güçlüğü, akciğer hiperemisi, ödem, interstisyel amfizem, akciğer-kalp hastalığı ve mediyastinal lenf yumrularında konjesyon, ödem ve gaz kabarcıklarıyla belirgin, sporadik veya enzootik olarak görülen hastalık, atipik interstisyel pnömoni, mera amfizemi, sığırların akut akciğer amfizemi, sis humması, fog fever, ikinci ürün çayır hastalığı.


çayır amfizemi için benzer kelimeler


çayır amfizemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'y', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'm', 'f', 'i', 'z', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
çayır amfizemi kelimesinin tersten yazılışı imezifma rıyaç diziliminde gösterilir.