aspirasyon amfizemi

aspirasyon amfizemi İng. aspiration emphysema

Dış yaralanmalardan veya vücut içinden gelen gaz ve havanın deri altında toplanması.


aspirasyon amfizemi için benzer kelimeler


aspirasyon amfizemi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'p', 'i', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'a', 'm', 'f', 'i', 'z', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
aspirasyon amfizemi kelimesinin tersten yazılışı imezifma noysaripsa diziliminde gösterilir.