çayır incir kuşu

çayır incir kuşu İng. meadow pipit

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından, Avrupa ve Kuzey Asya'da çayır ve bataklıklarda yaşayan, Türkiye'de Orta Anadolu'nun kuzey tarafları ile Orta Karadeniz bölgesinde göç esnasında görülen, diğer bölgelerde ise kışlayan, 15 cm kadar uzunlukta, böcek ve böcek larvaları ile beslenen göçmen bir tür.


çayır incir kuşu İng. meadow pipit

(Anthus pratensis) Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 15 cm. Avrupa ve Kuzey Asyada çayır ve bataklıklarda yaşar.


çayır incir kuşu için benzer kelimeler


çayır incir kuşu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 'y', 'ı', 'r', ' ', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
çayır incir kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk ricni rıyaç diziliminde gösterilir.