kızıl gerdanlı incir kuşu

kızıl gerdanlı incir kuşu İng. red throated pipit

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kuyruksallayangiller (Motacillidae) familyasından, Avrupa ve Asya bataklıklarında yaşayan, Türkiye'de göç esnasında görülen, 17 cm kadar uzunlukta, sırtı çizgili, gerdanı pas renginde, böcek ve tohumlarla beslenen bir tür. Al gerdan incir kuşu.


kızıl gerdanlı incir kuşu için benzer kelimeler


kızıl gerdanlı incir kuşu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'g', 'e', 'r', 'd', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kızıl gerdanlı incir kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk ricni ılnadreg lızık diziliminde gösterilir.