kızıl gerdanlı incirkuşu

kızıl gerdanlı incirkuşu Fr. pipit à rouge rousse

(zooloji)


kızıl gerdanlı incirkuşu için benzer kelimeler


kızıl gerdanlı incirkuşu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'g', 'e', 'r', 'd', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
kızıl gerdanlı incirkuşu kelimesinin tersten yazılışı uşukricni ılnadreg lızık diziliminde gösterilir.