cebi delik

cebi delik

sf. Tutumlu olmayan (kimse), savurgan.


cebi delik için benzer kelimeler


cebi delik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'e', 'b', 'i', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
cebi delik kelimesinin tersten yazılışı kiled ibec diziliminde gösterilir.