çekiç balığıgiller

çekiç balığıgiller İng. hammerhead sharks

Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, başları yan taraflarda çekiç biçiminde iki büyük çıkıntı taşıyan türlere sahip bir familya.


çekiç balığıgiller Lat. Sphyrnidae

Köpek balıklarından, başları yan taraflarda çekiç biçiminde iki büyük çıkıntı taşıyan türlere sahip bir familya.


çekiç balığıgiller için benzer kelimeler


çekiç balığıgiller, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'ç', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
çekiç balığıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligığılab çikeç diziliminde gösterilir.