çekirdek parçacığı

çekirdek parçacığı İng. nucleon

Atom çekirdeğinde bulunan temel parçacıklara verilen genel ad.


çekirdek parçacığı İng. nucleon

Atom çekirdeğinde bulunan temel parçacıklara verilen genel ad.


çekirdek parçacığı için benzer kelimeler


çekirdek parçacığı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çekirdek parçacığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcaçrap kedrikeç diziliminde gösterilir.