geritepki parçacığı

geritepki parçacığı İng. recoil partiale

Bir çarpışma ya da bir taneciğin ayrılması sonucu devimime başlayan ana parçacık.


geritepki parçacığı için benzer kelimeler


geritepki parçacığı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 't', 'e', 'p', 'k', 'i', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
geritepki parçacığı kelimesinin tersten yazılışı ığıcaçrap ikpetireg diziliminde gösterilir.