geritepki çekirdeği

geritepki çekirdeği İng. recoil nucleus

Çekirdeksel bir etkileşim, ya da parçalanım sonucu geri tepen çekirdek.


geritepki çekirdeği için benzer kelimeler


geritepki çekirdeği, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 't', 'e', 'p', 'k', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
geritepki çekirdeği kelimesinin tersten yazılışı iğedrikeç ikpetireg diziliminde gösterilir.