atom çekirdeği

atom çekirdeği

a. fiz. Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü, çekirdek.


atom çekirdeği İng. atomic nucleus

Atomun hemen hemen tüm kütlesini teşkil eden, proton ve nötronlardan oluşmuş merkezî kısmı.


atom çekirdeği için benzer kelimeler


atom çekirdeği, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'o', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'd', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
atom çekirdeği kelimesinin tersten yazılışı iğedrikeç mota diziliminde gösterilir.